Kommendeprosjektertomteområder


Bjørnang boligfelt

Bjørnang boligfelt ligger litt utenfor Skogn Sentrum, med fantastisk solforhold og utsikt ut over bygda og Trondheimsfjorden, feltet består av 11 tomter regulert til boligformål.


Nøysomheten boligfelt

Nøysomheten boligfelt er planlagt med ferdig prosjekterte boliger, med i alt 10 stk. boliger på selveiertomter, område er godt egnet for barnefamilier med kort vei til skole via gang og sykkelvei, fra tomtene like ved Gråmyra har du utsikt over Trondheimsfjorden og sol til sent på kvelden om sommeren.