Farmen Barnehage

Barnehage med 8 avdelinger. Barnehagen ble bygd for Marisko stiftelsen, som er en organisasjon som driver barnehager, Magne Nydal kjøpte et gårdsbruk på Nesset, skilte ut en tomt og bygde barnehage, derav navnet Farmen barnehage.


Casa Musica

Barnehage med 5 avdelinger, Casa Musica er en privat drevet musikk barnehage med barn fra 0-5 år med Trommer, Cello, fiolin, gitar og Piano som instrument ungene kan bruke. Barnehagen ligger fint til på Bruborg i Levanger, litt i utkanten av et boligområde.


Bunnpris Skogn


XL bygg

I 2005 Kjøpte et eiendomsselskap en eiendom i Skogn sentrum, denne ble regulert til Næring- og boligformål og inneholder nå dette næringsbygget som huser XL- bygg, kontorlokaler for regnskapsfirmaet Økonomiservice, Skogn og Grønning Almenning og Kjølen og Nydal bygg AS, bygget var på 1250m² oppført i 2009, det ble bygget på et større lager på 1200m² i 2016, som i tillegg til lager for XL- bygg også inneholder et flisfyringsanlegg som skaffer varme til leilighetsbygget Reemyra borettslag, og med mulighet for å koble på flere bygninger. I 2009 ble det også oppført et næringsbygg for butikkjeden Bunnpris på 600m²


Tor Oluf Kjølen

På Ekne ligger et gårdsbruk med Gris og korn produksjon. Kjølen og Nydal bygg fikk i oppdrag å utføre tømrerarbeider på nytt grisfjøs på gården til Tor Oluf Kjølen. Fjøset ble bygget i to trinn, der trinn en er den minste delen av bygget, som ble bygget i 2003 og er på 430m². trinn to består av et større bygg på 1400m², bygget i 2013. Kjølen og Nydal bygg AS hadde entreprise på tømrerarbeid med vegger og tak, der vegger ble bygget som element på egen element fabrikk, takkonstruksjonen består av W-takstoler på hele 17 meter tekket med takplater i stål
Betongarbeider ble utført av Åsmund Vangstad, som sto for gulv og nedre del av vegger i betong.


Sivs veg

På tomta til barnehagen i Lins veg, ble det fradelt tre tomter for bygging av eneboliger, Tomtene har i likhet med leilighetsbyggene fantastiske sol og utsiktsforhold, eneboligene er er på ca. 120m² fordelt på to plan med bod/carport og en stor veranda over.


Reemyra borettslag

Reemyra borrettslag ligger på nabotomta til næringsbygg som huser XL-bygg og kontorlokaler, og består av 17 leiligheter fra 50 til 140m² fordelt på 3 etasjer. Bygget inneholder også parkeringskjeller til 13 av leilighetene, og blir forsynt med varme fra flisfyringsanlegget i næringsbygget på nabotomta. Uteområdet er opparbeidet med plenareal med beplantning og felles sittebenker, parkering for gjester, og har egne nedgravde søppel containere, som gjør at uteområde fremstår som ryddig og barnevennlig.


Lins veg

Enda et eksempel på utvikling av tomteområde. På Nesset i Levanger lå en gammel
barnehage, den er nå ombygd til 4 manns bolig, tomta barnehagen ligger på inneholdt et
lekeområde, der det ble fradelt tomt til enda en 4 manns bolig og 3 eneboliger, (Sivs veg)
4 manns bolig fradelt fra barnehagetomta


Inge Forset

I Alosavegen 8 på Levanger ligger en bolig bygget i Sveitserstil. Kjølen og Nydal bygg AS fikk i oppdrag å renovere boligen utvendig, og har lagt nytt tak på hele boligen, bygget 3 tilbygg med samme taktekking som hoved taket, med dråpeskifer. Boligen ble etterisolert utvendig, med ny bordkledning, og omramming rundt vinduer.


Jamtvegen Levanger

I Jamtvegen 15 på Levanger ligger en enebolig oppført i starten av 1900 tallet, boligen er nå renovert utvendig, med bygging av veranda med pulttak over, og innebygd veranda i pulttaket, tekking på pulttaket er likt eksisterende bolig med skifer. Vegg mot sør ble etterisolert med nye vinduer og bordkleding.


Håndballvegen 11 Skogn

Tomt med en gammel barnehage som ble kjøpt av Kjølen og Nydal bygg AS i forbindelse med bygging av ny barnehage på Reemyra. Tomta ble omregulert til boligformål og det ble oppført 2 leilighetsbygg med til sammen 16 leiligheter på ca. 70m² hver, med parkeringskjeller.


Kjønstadmarka